Home / O blogu

One comment

  1. Interesuje me da li neki jezik ima gramatički oblik (pojam) ,,JEDNINA MNOŽINE”?
    (npr.)
    Da je jedna stvar a sastaljena od skupa više takvih stvari)

Leave a Reply

Your email address will not be published.